Yeminli Tercüme

Yeminli Tercüme çeviri hizmeti verdiğimiz konular.


 

Her konuda, Sözleşmeler, ihale dosyaları, bankacılık ve finans raporları, pasaport, kimlik, diploma, transkript, kalite belgesi, patent, araştırma raporları, hastane raporları, genel raporlar ve buna benzer belgelerin; Konusunda uzman ve noterden yemin belgeli tercümanlar tarafından tercümesi yapılan, yasal sorumluluk gerektiren tercüme hizmetimizdir.

Yeminli Tercüme çeviri nasıl yapılır?

Tercüme bürosuna bağlı yeminli bir tercüman tarafından belgenin tercümesi yapılır. Tercümesi yapılan belge, ilgili tercüman tarafından imzalanır ayrıca tercüme bürosu firma kaşesi ile kaşeler ve imzalar.

Hangi belgelerin Yeminli tercümesi veya çevirisi yapılır?

Bireysel(kişiye özel) belgelerin yeminli tercümesi: Resmi makamlara vereceğiniz pasaport, kimlik, diploma, transkript, öğrenim belgesi, aile cüzdanı, tapu kayıtları sağlık raporu mahkeme kararları vb. gibi, kişisel belgelerin tercümeleri, genellikle yeminli tercüme olarak yapılır. Kurumsal belgelerin yeminli tercümesi: Kurumlar arasında yapılan yazışmalar sözleşmeler, anlaşmalar, ihale dosyaları, bankacılık ve finans raporları, kalite belgesi, patent, araştırma raporları, marka tescil belgeleri, bankacılık ve finans raporları, mahkeme kararları vb. gibi kurumsal belgelerin tercümeleri, genellikle yeminli tercüme olarak yapılır.

Hangi belgelerin Yeminli tercümesi veya çevirisi yapılmaz?

Kişiye özel ödevler, tezler, makaleler, mektuplar, özel yazışmalar, kitaplar, şiirler, turizm ve bölgesel tanıtım yazıları, kişisel belgelerin tercümeleri, genellikle yeminli tercüme olarak yapılmaz.

Kurumsal kataloglar, broşürler tanıtım yazıları kitaplar, kurumsal tanıtımlar, ürün tanıtım yazıları, ürün kullanma kılavuzları vb. gibi kurumsal belgelerin tercümeleri, genellikle yeminli tercüme olarak yapılmaz.